Bagir Kwiek är Sveriges läsambassadör och kommer att vara med i vårt seminarium ”Stärkt språkutveckling med stärkta skolbibliotek” under Bokmässan i år.

Under seminariet kommer Bagir Kwiek att tala om vikten av tillgång till litteratur för språkutveckling. Även personal från Årets skolbibliotek kommer att vara med under seminariet och berätta om sitt läs- och språkutvecklande arbete.

– Mitt uppdrag som läsambassadör har varit lite annorlunda då jag är den första som har inriktning på minoriteten romer. Jag har främst riktat in mig på tre olika spår som vi bestämt oss för, säger Bagir.

Det första spåret är att lyfta romska författare och litteratur för att väcka nyfikenhet bland majoriteten samt verka som inspiration och förebilder bland minoriteten romer.
Det andra är att han jobbar med att uppmuntra till att skriva ner romernas egen historia, det vill säga de muntliga historierna. Bland många romer har berättartraditionen alltid varit viktig, det är via den som de känner till sin egen historia som till exempel vem deras förfäder var och var de kom ifrån. Sagor, legender och egna myter lever kvar i dessa berättelser.

– Jag brukar säga att vår historia är lika lång som en människas minne och för varje generation förlorar vi lite av vår egen historia, därför vill jag att yngre skall skriva ner vår äldres historia, sagor eller berättelser. Det är en otroligt vacker tradition som jag älskar och vill bevara, men som samtidigt är otroligt känsligt för ett förföljt folk som romer.

Det tredje spåret är att utse romska läsambassader för att uppmuntra till synliggörandet av romerna som en självklar del av Sverige och väcka en nyfikenhet för vilka romerna verkligen är.

– Det viktigaste i språkutveckling är att få tala språket. Att få tala och höra språket i sin vardag är otroligt viktigt men att få läsa är nästan lika viktigt.

Varför är det viktigt med en läsambassadör?
– För den romska frågan i Sverige har den varit symboliskt viktigt. Jag hoppas att vi kan lägga till ett kapitel i vår gemensamma historia och att vi kanske hjälpt till med att bli av med några fördomar på vägen. Men viktigast har nog också varit att jag kanske bidragit till att någon plockat upp en bok och börjat läsa.

Hur ser tillgången till litteratur ut runtom i landet?
– Det finns mycket kvar att läsa där ute, men jag tycker att många bibliotek borde få en riktig upprustning, de är en av de viktigaste och demokratiska platserna.

Hur ser det språkutvecklande arbetet ut runtom i landet?
– Det syns en liten ljusstrimma i mörkret Sverige har beslutat att man skall sätta igång med ett språkcenter som skall arbeta specifikt med flera minoritetsspråk bland andra romernas. Det finns otroligt mycket att göra, men det mesta handlar om positiva saker och det börjar alltid med en själv.

Vad hoppas du på att publiken ska ta med sig efter det här seminariet?
– Jag vill jättegärna att de tar med sig ett frö av förändring som de sår i sin omgivning, att de nästa gång de träffar en rom, eller någon annan också för den delen, bemöter dem som människor som är precis som alla andra.