Välkommen Angela Jaconelli Lind, som är ny ledamot för Regionförening Stockholm, Uppsala och Gotland. Utöver rollen som ledamot är Angela Jaconelli Lind även barnbibliotekarie på biblioteket i Haninge kulturhus.

– Det känns bra! Det finns så många idéer och en sådan energi i den här styrelsen. Det här kommer att bli roligt!

Hur kommer det sig att du vill vara med?
– Som bibliotekarie är jag förstås intresserad av biblioteksfrågor och genom styrelsearbetet kommer jag närmare dem på ett sätt där jag kan påverka.

Vad vill du bidra med som ledamot?
– Jag vill främst bidra med min erfarenhet av biblioteksarbete. Och så hoppas jag naturligtvis att jag kan bidra med idéer som gagnar medlemmarna.

Vad hoppas du på att regionföreningen ska göra för och med medlemmarna?

– Jag hoppas att föreningen kan förena nytta med nöje. Att vi lär oss något samtidigt som vi har kul.