Svensk biblioteksförening har flera intressanta och viktiga expertnätverk. Ett av dem är Expertnätverket för kommunikation på bibliotek.

Vi har pratat med Karin Sandqvist, medicinsk bibliotekarie och informationsspecialist på Sjukhusbiblioteket Sus och Patientforum på Skånes universitetssjukhus. Hon är kontaktperson för nätverket.

Varför gick du med i nätverket?
Eftersom jag tidigare varit journalist i många år så tycker jag att det är roligt att jobba med kommunikation i olika kanaler och det ingår som en del av mitt jobb på Sjukhusbiblioteket Sus i Lund. Samtidigt stötte jag på en del svårigheter när jag som nyutexaminerad kom till Region Skåne eftersom Sjukhusbiblioteket bara är en liten del i en väldigt stor organisation med mycket information i omlopp. Då saknade jag verkligen ett sådant här nätverk och när det bildades gick jag med direkt.

Vilken är den viktigaste frågan för er just nu?
– Mest akut är att bilda en ny styrgrupp eftersom både Emelie Lundqvist och Evelina Mibesjö som startade nätverket har gått vidare till andra jobb! Sedan hoppas jag att vi snart ska kunna ha en nätverksträff med ett spännande program. Högt på önskelistan är Malin Utter på bibliotekshögskolan i Borås som skulle ha föreläst vid tidigare nätverksträffar, men sedan har det inte gått i lås av olika anledningar. Hon har skrivit boken ”Syns vi? Hörs vi? Nå genom bruset och marknadsför biblioteket”. Det är ett ämne som jag tror är aktuellt för de flesta bibliotek på olika sätt.

Varför är det viktigt att marknadsföra bibliotek?
Biblioteken har så många fantastiska resurser som inte alla känner till – det som syns i lokalerna är ju bara en del av det som finns. Gemensamt för de flesta bibliotek är också att det finns många typer av användare och att kommunikationen behöver anpassas efter det. Här på sjukhusbiblioteket till exempel vänder vi oss framförallt till hälso- och sjukvårdens medarbetare och till patienterna och deras närstående, men även till forskare, ledning och allmänheten – grupper med helt skilda behov där vi behöver kommunicera på olika sätt och i olika kanaler.

Vad är det bästa med att vara med i nätverket?
Det är väldigt inspirerande att få höra om hur andra bibliotek arbetar med att nå ut till sina användare, särskilt under pandemin när många fick pröva nya vägar. Det är också bra att kunna diskutera konkreta problem med kollegor. Några bibliotek har ju egna kommunikatörer och självklara plattformar för att nå ut. På andra bibliotek sköts kommunikationen av en bibliotekarie som kanske saknar input från kollegorna när det gäller de här frågorna och som måste gå via kommunikationsavdelningen för att få ut nyheter på webben.

Varför är det viktigt med kommunikationen inom biblioteken?
Som jag sa tidigare så har biblioteken så många fantastiska resurser. Ibland kan det nästan kännas som att vi springer efter användarna med hjärtat i handen för att vi vill ge dem allt vi har. Det gäller att ta reda på vad användarna verkligen behöver och anpassa kommunikationen efter det. Ju längre jag jobbar desto mer inser jag hur viktigt det är att knyta kontakter med nyckelpersoner för att komma in i bra sammanhang och kunna erbjuda rätt resurser vid rätt tillfälle. På Skånes universitetssjukhus pågår till exempel just nu två stora kompetensutvecklingsprojekt för framförallt sjuksköterskor. Där har vi möten med vårdutvecklarna som håller i projekten för att ta reda på hur sjukhusbiblioteket bäst kan komma till nytta. Som ett konkret resultat av det håller vi just nu på att spela in en informationsfilm om hur det går till att starta en ”Journal Club” för att läsa och diskutera forskning och hur biblioteket kan hjälpa till med att hitta relevanta artiklar.

Fotograf: Kristina Arnebrant.