Under perioden 2010 till 2020 hade Svensk biblioteksförening ett tätt samarbete med den kenyanska biblioteksföreningen, Kenya Library Association (KLA). Nu har det arbetet summerats i en slutrapport.

I rapporten beskrivs hur projektet startade, genomfördes och hur det löpande har utvärderats.

– När vi nu summerar de här tio åren finns det all anledning för medlemmarna i båda föreningarna att känna stolthet över vad som åstadkommits. Det har krävts både styrka och uthållighet för att genomföra ett så omfattande och långsiktigt projekt – vilket har gett många positiva effekter, säger Leif Mårtensson, en av föreningens projektledare.

Samarbetets grund var erfarenhetsutbyte och kunskap om bibliotekets roll i samhället, arbetet med att bygga en stark organisation och att bedriva politiskt påverkansarbete. Med utgångspunkt i IFLA:s program ”Building Strong Library Associations” arbetade vi för att skapa en långsiktigt stabil och hållbar biblioteksförening i Kenya.

Initiativet till samarbetet togs under IFLA WLIC i Göteborg 2010 och det första samarbetsavtalet, ”Stronger together”, undertecknades år 2012. Arbetet resulterade bland annat i att KLA etablerade ett bemannat kansli i Nairobi, ökade antalet medlemsaktiviteter och stärkte sitt regionala arbete i hela landet.

2017 skrevs ett nytt samarbetsavtal som omfattade perioden 2018 – 2020. Detta avtal fokuserade på KLA:s långsiktiga arbete att bli en stark och självständig biblioteksförening. Under denna period tog KLA bland annat fram strategier för marknadsföring och medlemsrekrytering.

Samarbetet innebar ett omfattande ekonomiskt stöd från Svensk biblioteksförening. Vi har under perioden finansierat KLA:s kansli i Nairobi, betalat deras medlemsavgift till IFLA samt ordförandes deltagande i IFLA WLIC. Vi har också bjudit in representanter för KLA till vår konferens Biblioteksdagarna. Den svenska projektgruppen reste i sin tur till Kenya för att delta i KLA:s årsmöten, men även för att på plats besöka bibliotek och träffa lokala myndigheter och beslutsfattare.

Ansvariga för projektet från föreningens sida har varit Christina Tovoté (-2016), Leif Mårtensson samt Annsofie Olsson (2017 – 2020).

Till rapporten