Britta Smångs och Cajsa Andersson från Naturvenskapliga biblioteket på Lunds universitet har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att delta i konferensen International Copyright-Literacy Event with Playful Opportunities for Practitioners and Scholars (Icepops) i Oxford, Storbritannien.

– Det känns fantastiskt roligt att ha fått resestipendiet beviljat. Det känns spännande och som ett privilegium att få resa tillsammans med en kollega! Och vi är mycket nyfikna på hur andra tacklar dessa publiceringsfrågor, säger Britta Smångs och Cajsa Andersson.

Konferensen Icepops hålls under en dag då man bland annat får ta del av spel och andra program som handlar om ”copyright” (upphovsrätt) för att på nya och lekfulla sätt få mera kunskaper inom dessa områden, men även bli inspirerad till att pröva nya former för hur man kan undervisa kring upphovsrätt.

Både Cajsa Andersson och Britta Smångs arbetar som bibliotekarier inom det Naturvetenskapliga biblioteket i Lund, som består av fyra enheter: biologi, fysik, geovetenskaper och kemi, Cajsa har sin arbetsplats på Kemicentrums bibliotek och Britta på Geobiblioteket.

– Vi arbetar båda med att stödja forskare, lärare och studenter på olika nivåer i den vetenskapliga publiceringsprocessen där copyright-frågorna ständigt är aktuella. ”As open as possible, as closed as necessary” – vad måste forskarna tänka på när det gäller var, när, hur och under vilka villkor publiceringen ska ske? Och vad gäller för studenten som hittar en perfekt figur att använda i sitt projekt? Visst är medvetenheten ganska stor om att man inte bara kan klippa in en bild i sin text utan att ange källa, men frågan är större än så: får man överhuvudtaget återpublicera figuren? Måste man söka tillstånd och hur gör man det?

Konferensen Icepops riktar sig till upphovsrättsspecialister och icke-specialister, bibliotekarier, arkivarier och många flera, som är involverade i utbildningar kring upphovsrättsliga frågor. Brittiska och internationella delegater är inbjudna att dela sina erfarenheter med kollegor.

– Vi hoppas på att Icepops-konferensen kan ge oss ny kunskap och nya verktyg inom det upphovsrättsliga området som vi kan omsätta genom att utveckla vårt stöd till våra kollegor och mot våra olika målgrupper. Inte minst har vi vår doktorandutbildning i fokus för att kunna ge framtidens forskare beredskap och redskap.

Foto: Helena Bergqvist.