Karin Byström, bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för internationellt engagemang för att delta i konferensen ”Information Futures Summit” i Brisbane, Australien.

– Det var första gången jag sökte resestipendium från Svensk biblioteksförening, så det känns jätteroligt att få resestipendiet!

Utöver att arbeta med samordning och utveckling av arbetet med media och samlingar på Uppsala universitetsbibliotek, jobbar Byström även i nationella projekt om samlingar, exempelvis ”Digitalisering av det svenska trycket” och ”Nationellt ramverk kring bevarande och gallring”.

Vilket är syftet med resan?
– Jag är aktiv inom IFLA och har en roll som ”Division Chair” och är med i Professional Council. Med stöd från resestipendiet kommer jag att åka till Brisbane i Australien i höst för att delta på ”Information Futures Summit”. På konferensen kommer både IFLA:s nya strategi för 2025–2029 och den nya trendrapporten att presenteras och man kommer att diskutera konsekvenser och effekter av dem, berättar Byström.

Vad hoppas du på att få ut av resan?
– Jag kommer att delta i diskussioner och strategisk planering för IFLA för de kommande åren och ha möjlighet att föra in viktiga frågor om till exempel transparens och långsiktigt fokus för organisationen. Det är ju inte en lika stor konferens som WLIC, utan det kommer att finnas många tillfällen till möten och diskussioner, säger hon.

Vad ser du mest fram emot med resan?
– Jag ser fram emot att träffa mina kollegor från Professional Council och hinna lära känna dem lite bättre. Jag hoppas också på inspirerande presentationer om framtidens informationslandskap och några intressanta studiebesök, säger Byström.