I höst kommer Expertnätverket för bibliotekens arbete med hbtq+ och Expertnätverket för skolbibliotek att slå ihop sina nätverksträffar och ha en gemensam förmiddag.

Vi har pratat med Hanna Berg Carlsson, kontaktperson för Expertnätverket för skolbibliotek och Eleonor Pavlov, kontaktperson för Expertnätverket för bibliotekens arbete med hbtq+.

Era nätverk kommer att ha en gemensam förmiddag för er nästa nätverksträff, hur kommer det sig?
– Tanken på att samarbeta kring en nätverksträff kom när Eleonor hörde av sig till mig. Deras nätverk ville jobba fram en hbtq-guide för skolbibliotek på en av deras kommande träffar, och hon undrade om vi hade några förslag, idéer eller tankar. Vår styrgrupp hade sedan tidigare en tanke på att ha hbtq+ som tema på en av våra träffar, så den kontakten med det nätverket kom väldigt lägligt. Det kändes klockrent att nätverken skulle mötas i frågan på något sätt, säger Hanna.

– Efter att vi hade skrivit ”Guide för bibliotekens arbete med hbtq+” framkom det att de av oss som arbetar på skolbibliotek kände att de skulle behöva få råd som var mer anpassade till skolans specifika utmaningar och förutsättningar. I stället för att arbeta om den befintliga guiden, vilket skulle ta mycket tid, kom vi fram till att vi åtminstone skulle kunna göra något slags komplement som inriktar sig till personal på skolbibliotek, säger Eleonor.

Varför har ni valt att slå ihop förmiddagen?
– Vi bollade lite och landade i att det var just frågan om en skolbiblioteksguide som var mest aktuell att mötas kring, men också den där grundläggande kunskapen om vad läroplan och Skolverket säger i frågan. Sedan har vi nog olika behov och önskemål i nätverken, så det passar bra att ha olika program för eftermiddagen. Dessutom präglar det träffen mer om hela dagen körs via digitala kanaler, och i vårt nätverk finns ett sug efter fysiska träffar efter pandemin, säger Hanna.

– Även om vi har skolbibliotekarier i vårt nätverk ville vi bjuda in skolbibliotekarienätverket för att få in fler erfarenheter och perspektiv. Det kändes som ett bra tillfälle att mötas över nätverksgränserna och samarbeta i stället för att vi skulle ha parallella diskussioner som sedan en mindre grupp skulle arbeta vidare med. Det finns alltid en poäng att åtminstone i uppstartsfasen ta in input från många olika håll, säger Eleonor.

Hur känns det inför träffen?
– Det känns jättebra. Det känns kul att få träffa bibliotekarier från ett annat nätverk, att träffas över en gemensam fråga och få utbyta erfarenhet och kompetens. I skolbiblioteksnätverket har vi till exempel jobbat med underlag för olika sorters guider och material, så vi har blivit inspirerade av Expertnätverket för hbtq+-frågors arbete med guider, säger Hanna.

– Det känns jättekul! Jag har ju själv bara varit med på ett litet hörn när det gäller planeringen, det är två andra medlemmar i nätverket, Malin Svensson och Tamara Fornstierna, som har skött det mesta av förberedelserna. Men det har varit väldigt fint att följa hur programmet har tagit form. Känns roligt att åtminstone några av oss kommer att kunna ses fysiskt också, säger Eleonor.

Kommer ni att göra det fler gånger?
– Vi från Expertnätverket för skolbibliotek har tidigare samverkat på olika sätt, men främst med regionföreningar. Jag tror att vi kommer att försöka ha fler samarbeten med andra expertnätverk, kanske inte varje träff men återkommande. Det finns så många intressanta nätverk och många som vi har gemensamma beröringspunkter med, säger Hanna.

– Kanske inte just tillsammans med skolbiblioteksnätverket, men det finns redan nu lösa planer om att samarbeta med andra nätverk i framtiden. Det är en stor vinst att samarbeta både brett och specifikt!, säger Eleonor.