Efter att ha varit vilande under 2023 startar biblioteken i Kristianstads digitala lärcenter Digidel upp sin verksamhet på nytt.

Verksamheten kommer att bedrivas i något mindre skala än tidigare men med fortsatt fokus på att stärka invånarnas digitala kompetens och motverka digitalt utanförskap.

– Det känns naturligtvis bra att Digidel är tillbaka! Trots att verksamheten inte är lika omfattande som 2022, känner vi att den kommer att fylla ett behov, säger Magdalena Jeppson som är bibliotekschef i Kristianstad.

Digidel avvecklades på grund av att projektmedlen från Kulturrådet tog slut (Stärkta bibliotek) och det fanns inte tillräckligt med medel i bibliotekets egen budget för att driva verksamheten vidare som ett Digidel-center enligt de definitioner som Digidel-nätverket anger.

– Vi har fortsatt att svara på digitala frågor under tiden och bedrivit en mer begränsad digital verksamhet, men till stor del i samarbete med andra aktörer, säger Jeppson.

I bibliotekens demokratiska uppdrag ingår att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet.

– Eftersom biblioteken når ut till en stor del av medborgarna blir vi en bra kanal. Bibliotekspersonalen har under de tidigare Digidel-åren arbetat upp en digital kompetens, som de nu kan använda ytterligare för att minska den digitala klyftan som fortfarande finns i samhället, säger Jeppson.

Vad har det inneburit både för användarna men också för biblioteket att inte ha ett digitalt lärcenter?
– Det är naturligtvis ett bakslag att delvis behöva avveckla en etablerad och fungerande verksamhet. Användare har inte kunnat få den hjälp de har varit vana vid och bibliotekspersonalen har inte haft samma möjlighet att hjälpa till som tidigare.

Vad har reaktionerna varit?
– En del besökare har självklart blivit besvikna och frustrerade när de kommit till Digidel-hörnan och upptäckt att hjälpdisken är borta. Det har ändå gått att hantera, en del tack vare det arbetssätt som implementerats under Digidel-tiden: ”Hjälp till självhjälp” och ”Vi lär oss tillsammans”.

Vad kommer ni att erbjuda?
– Vi kommer att erbjuda ”Digital hjälp” i drop in-form en gång per vecka, samt möjlighet att boka tid för enskild digital handledning. Vår Digidel-samordnare har också ett fokus gentemot barn och unga, så medverkan i ”After school-verksamhet” på eftermiddagar och lovaktiviteter är prioriterade. Tillsammans med andra aktörer och samarbetspartners kan vi också erbjuda arrangemang och programverksamhet med digitalt innehåll.

Varför behövs digitala lärcenter?
– Grundläggande digital kompetens är idag en förutsättning för att kunna delta i det demokratiska samhället. Fortfarande befinner sig cirka 500 000 personer i Sverige i ett digitalt utanförskap. Genom en Digidel-verksamhet kan biblioteken på ett tydligare sätt arbeta för att stärka invånarnas digitala kompetens, motverka digitalt utanförskap och ge vägledning i den digitala vardagen.

Foto: Rickard Hansson.