Rebecka Nyman, student på bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola, har vunnit en biljett till Biblioteksdagarna 2023 i Linköping. Vi har bytt några ord med den glada vinnaren.

Det var när Svensk biblioteksförening besökte branschdagen för biblioteks- och informationsvetenskapen på Södertörns högskola under början av året som Nyman blev ny medlem i föreningen och därmed även var med i utlottningen om en biljett till Biblioteksdagarna.

– Det känns otroligt kul och spännande att få delta i Biblioteksdagarna. När jag fick veta att jag vann en plats på vår skolas branschdag blev jag väldigt glad och jag ser fram emot att delta.

Vilka förväntningar har du på konferensen?
– Mina förväntningar på konferensen är att det är en bra ordnad konferens med branschfolk närvarande där inspiration ges och kunskap delas samt att konferensen fungerar som ett forum för samtal.

Vad hoppas du på att få med dig från Biblioteksdagarna?
– Det som jag hoppas få med mig från Biblioteksdagarna är ytterligare perspektiv på branschen och förståelse för olika arbetssätt. Jag hoppas även få med mig material för att bygga på min egen kunskapsbas om hur öppenhet kan betraktas och arbetas med i en bibliotekskontext.

Vad ser du särskilt fram emot i programmet för Biblioteksdagarna?
– Allt i programmet för Biblioteksdagarna verkar intressant och givande, men två programpunkter som jag ser extra mycket fram emot är dels den som handlar om vem vi kan lita på i det öppna informationssamhället, dels den som lyfter hur bibliotek på ett mer systematiskt sätt kan arbeta med användarnas idéer och förslag.