En husbil som mobilt bibliotek är Norrtälje kommuns nya sätt att nå ännu fler invånare. Husbilen ska vara en rörlig mötesplats för invånarna att såväl samtala som läsa och umgås. Vi har pratat med Joanna Wåhlin, bibliotekarie och skrivpedagog, som arbetar med bland annat husbilen.

Projektet med husbilen har möjliggjorts genom medel från Kulturrådet via Stärkta bibliotek, där Norrtälje kommun tillsammans med Österåker och Sollentuna har beviljats totalt 1,6 miljoner kronor. Bilen planeras att rulla på vardagar och några helgdagar och delas mellan kommunerna Norrtälje, Österåker och Sollentuna.

Hur känns det nu när husbilen är på plats?
– Det känns som äntligen! Även om det inte gått så lång tid sedan jag påbörjade den här tjänsten, så är det underbart när det som planerats finns att ta på. Men, allra mest ser jag fram emot att se den användas, det är i det vi står nu.

Varför valde ni att skaffa en husbil som ytterligare mobil biblioteksverksamhet?
– Det är ännu ett sätt att nå ut i den här jättestora kommunen. Vi har ju en underbar biblioteksbuss som kör året runt och nästan jämt, men behovet finns av mer. Husbilen kan ta sig fram enkelt och blir en ännu mer flexibel verksamhet som vi skapar tillsammans med invånarna.

Bild på husbilen samt bibliotekarien Joanna Wåhlin.Vilka målgrupper riktar sig husbilen till?
– Alla. Men, vi behöver börja någonstans. Det finns förskolor som inte hinner ta sig till biblioteket på grund av avstånd och kollektivtrafik. Dit måste vi! Och även boenden som äldreboenden och LSS är en målgrupp vi vill ge biblioteksverksamhet på plats.

Vad hoppas du på för husbilens framtid?
– Att det är en lång, lång framtid vi pratar om. Att den blir en självklar verksamhet. Etablerad. Jag hoppas också att den blir levande, att de som bor i kommunen känner att de faktiskt hör av sig och frågar ”skulle ni kunna köra hit”? Och så gör vi något ihop.

Hur kommer själva verksamheten i husbilen att se ut?
– Inuti ser husbilen ut som ett bibliotek. Det är bokhyllor, heltäckningsmatta, sköna sittplatser. Jag kan bara ge exempel på verksamhet eftersom svaret egentligen är ”flexibelt och föränderligt”. Men vi kommer att ha verksamhet som läsning, högläsning, litterära spel och pyssel, boksamtal, biblioterapisamtal, kreativt och reflekterande skrivande, informationsdelning, digital delaktighet, att lära sig något, att tänka och att prata. Jag tänker ofta på biblioteket som ett rum, eller kanske snarare ett utrymme. Och det som sker i det utrymmet, det är verksamheten. Det är så underbart att vi går på hjul också, utsikten kommer alltid att vara olika.

Foto: Emma Aulén.