Camilla Lindelöw, utbildad bibliotekarie och biolog, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att åka till Leiden och sommarskolan vid ”The Centre for Science and Technology Studies” samt ”International Conference on Science”, ”Technology and Innovation Indicators”.

Under sin tid på lärosätesbibliotek och Kungliga biblioteket har hon kommit att specialisera sig mot bibliometri i kombination med öppen vetenskap.

– Det känns spännande, och det ska bli kul att få resa igen samtidigt som vi behöver tänka om kring hur vi reser framöver. Jag har valt att ta tåget hem, nu finns många nya möjligheter bland annat med nattåg från Hamburg till Sverige.

Hur känns det att få resestipendiet beviljat?
– Som nybliven doktorand känns det extra kul att få biblioteksföreningens stipendium. Det är ett generöst stipendium och det är roligt att det finns en sådan bredd i det, både att de som arbetar på bibliotek och de som forskar kan söka, och att det täcker in alla olika typer av bibliotek. Som forskarstuderande är det väldigt fint med ett stipendium riktat mot fältet eftersom biblioteks- och informationsvetenskap är ett förhållandevis litet fält kan det vara svårare att hävda sig bland de breda samhällsvetenskapliga stipendierna.

Varför vill du åka?
– The Centre for Science and Technology Studies i Leiden är ett av de mest kända i världen inom vårt fält, och sommarskolan är till för doktorander så jag ser fram emot att träffa forskarna som kommer att undervisa oss och de andra studenterna från olika delar av världen. STI-konferensen (”International Conference on Science”, ”Technology and Innovation Indicators”) är också en av de stora konferenserna i fältet, vart fjärde år hålls den i Leiden och då har de lagt den så att det går att kombinera med sommarskolan. Här ser jag fram emot att få lyssna på forskarfronten, alla bidrag finns redan som preprints och jag har funnit flera intressanta studier där jag vill passa på att prata med forskarna som gjort dem.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
– Förutom att lära mig mer om bibliometriska teorier och metoder hoppas jag knyta kontakter med forskare som arbetar med liknande saker. Som forskarstuderande sitter jag mycket och läser och skriver, då är det väldigt viktigt att också få tillfälle att diskutera med forskare både utanför och vid sin institution.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Under mina år på biblioteken har jag blivit varse många möjliga forskningsområden och mitt doktorandprojekt handlar om metadata som används i bibliometriska studier; vilken data som behövs, och vad som finns tillgängligt och vad som inte finns men behövs. Jag är väldigt glad att Högskolan i Borås antog mig som doktorand, och jag har två mycket bra handledare: Björn Hammarfelt och Gustaf Nelhans.

Foto: Helena Anderhag.