Det resande demokratilabbet är en vandringsutställning där du lär dig genomskåda budskap och blir en propagandaavslöjare.

I utställningen Det resande demokratilabbet kliver du fysiskt in i den värld ungdomar vistas i dagligen. En värld full av missledande information och starka krafter men även stora möjligheter.

Vandringsutställningen ska under ett år visas på ett 30-tal folkbibliotek runt om i landet. Genom workshops möts bibliotekarier, skolklasser och lärare i ett alternativt klassrum. Utställningen produceras av Arbetets museum med stöd av Statens Medieråd och Sensus och finansieras av Svenska Postkodstiftelsen. Projektet syftar till att ge ungdomar insikter som hjälper dem att identifiera vanligt förekommande berättartekniker som döljer antidemokratiska och våldsbejakande innehåll. I utställningen identifieras de tekniker propagandisten använder.

Tillsammans med Kungliga biblioteket/Digitalt först och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB skapas även ett föreläsnings- och seminarieprogram tillgängligt för alla visande bibliotek. Turnén inleds med premiärvisning under Bokmässan i Göteborg 27–30 september 2018 och turnerar därefter fram till och med september 2019.

Här kan du läsa mer om utställningen som pdf, öppnas i nytt fönster!