Expertnätverket för digitala bibliotekstjänster har fått en ny styrgrupp. En av de nya medlemmarna i styrgruppen är Åsa Mattsson, bibliotekarie, IT-samordnare och objektledare, Bibliotek Uppsala.

– Det känns roligt, spännande och utmanande att få vara med och planera och samverka.

Varför gick du med i nätverket?
– Jag tycker det är intressant att se möjligheter i att införa ny teknik och digitala tjänster på biblioteken, vilka samarbeten som till exempel behövs för att detta ska fungera som bäst. Det ska bli intressant att få ta del av andras erfarenheter, idéer och engagemang.

Vilken fråga hoppas du att nätverket fokuserar extra mycket på framöver?
– I min regions nätverk för digitala frågor har vi bland annat haft mycket diskussion kring erfarenheter av att införa ny teknik och digitala tjänster på våra bibliotek. Vi har tagit upp att det ibland kan dyka upp olika utmaningar kopplat till det. På våra möten har det varit en hel del frågor att samtala om och vi ser att det ser olika ut på biblioteken bara i vår region. Jag tycker därför att det skulle vara intressant att se hur det fungerar i landet i stort också.

Vad vill du bidra med som medlem i styrgruppen?
– Jag har samlat på mig en bred erfarenhet av IT och digitaliseringsfrågor under mina år som gymnasiebibliotekarie, webbadministratör och nu senast, IT-samordnare och Objektledare inom Uppsala kulturförvaltning. Därför tror jag att jag kan bidra med att fånga upp möjligheter men även se över utmaningarna med digitalisering och teknik.