Sofia Lindblom jobbar på Askebyskolans bibliotek i Rinkeby. Hon har fått föreningens resestipendium och ska åka till Stadsdelen Giulesti i Bukarest, Rumänien. Vi har ställt ett par frågor till henne inför resan.

Varför vill du åka till stadsdelen Giulesti i Bukarest, Rumänien?
På Askebyskolan i Rinkeby, där jag jobbar sedan 2001, har vi en skrivarklubb med de romska barnen tillsammans med författaren Gunilla Lundgren. Skrivarklubben har funnits i fem år och det är flera av barnen som varit med hela tiden. Vi träffas några gånger per termin och har skrivit tre böcker tillsammans. Askungen i Rinkeby, Daniels dag och nu den sista som kommer ut nästa år till påsk och som heter Glad påsk. Böckerna ges ut på både svenska och romska och de två sista även på rumänska. Förtjänsten av försäljningen av böckerna har Gunilla Lundgren använt till att starta upp ett romskt barnbibliotek i stadsdelen Giulesti i Bukarest där det bor många romska familjer.

I vår, när den tredje boken ges ut och barnbiblioteket fyller tre år, så kommer en grupp med författare, bibliotekarier, förlagsfolk och en dokumentärfilmare att åka dit för att lämna över boken Glad påsk och även delta i workshops där jag kommer att berätta om hur vi har jobbat tillsammans på skolbiblioteket och även om svenska skolbibliotek.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
Det ska bli spännande att se det romska biblioteket och även höra hur de arbetar där med barnen. Vi har genom åren skickat teckningar och brev från de romska barnens skrivarklubb och barnen i Giulesti har genom förläggaren och översättaren Arina Stoenescu skrivit till skrivarklubben.
Det är så kul att se hur barnen i skrivarklubben har växt med uppgiften och stoltheten då böckerna har getts ut. Många av de här barnen kommer inte alltid till skolan men de missar sällan ett tillfälle att träffa Gunilla och arbetet med böckerna har stärkt deras självförtroende. I klubben pratar vi mycket om romska traditioner och hur de lever. Böckerna bygger på barnens och deras släktingars liv. Deras romska kultur och språk blir synliga och både traditioner och språket stärks då vi pratar och diskuterar. Askebyskolan är en mångkulturell skola med barn från många länder som kan många språk och det är lätt att det romska språket glöms bort bland de stora språken vi har som är arabiska och somaliska.

Hur känns det inför resan?
Det ska bli både spännande och intressant att åka till Rumänien som jag aldrig varit till. Det är helt fantastiskt att det vi påbörjade för fem år sedan har blivit så här stort med snart tre utgivna böcker, radioprogram på Sveriges radio, Pippi i Rinkeby, under Läslovet och ett romskt barnbibliotek.

Foto: Anne-Lie Breander