EODOPEN är ett samarbetsprojekt mellan 15 bibliotek från 11 länder som finansieras av Europeiska unionen med syfte att digitalisera och tillgängliggöra boksamlingar från 1900- och 2000-talet. Kungliga biblioteket ansvarar för det svenska deltagandet.

Projektet riktar sig särskilt till unga och användare med läsnedsättning. Projektet ska även utveckla ett verktyg som stöd till boksamlingsansvariga vid hantering av upphovsrättsliga aspekter kopplade till tillgängliggörandet. Vi har ställt några frågor till Kate Parson som är projektledare för Eodopen.

Kan du berätta lite kort om projektet?
– Projektet går ut på att vidareutveckla en existerande tjänst – E-books On Demand, ”EOD” (https://books2ebooks.eu/). Tjänsten möjliggör att till självkostnadspris beställa digital kopior på upphovsrättsfria böcker från deltagande bibliotek. Projektet inkludera också böcker som ännu är under upphovsrätt. Användare har inte alltid möjlighet att studera en bok på plats i ett biblioteks läsesal, och ibland får boken i fråga inte lånas hem från biblioteken. I andra fall kan det vara svårt att hitta boken i bokhandel eller på antikvariat. Genom att digitalisera dessa böcker som annars ligger lite ”dolda” i bibliotekssamlingar blir de tillgängliga för allmänheten.

Vad betyder det här för användare?
– Det underlättar oerhört för användare, att inte nödvändigtvis behöva besöka biblioteken fysiskt för att läsa böcker på plats. Med EOD-tjänsten kan man istället läsa på datorn eller i mobilen. Vi för även en dialog med användare kring vad de vill ska digitaliseras ur bibliotekssamlingar: enkät finns på kb.se/eodopen!

Vad är syftet med projektet?
– Kungliga biblioteket koordinerar Sveriges deltagande i projektet. Projektet kopplar ihop ett antal europeiska bibliotek för ett samarbete kring vidareutvecklingen av EOD-tjänster. Här fångas det upp vilka format användare önskar sig och på vilka slags läsapparater de helst vill läsa böcker. Unga och personer med till exempel en läsnedsättning har också särskilda behov vid läsning av texter, som bibliotek kan bli bättre på att möta. En del av projektet innehåller också delar för att stödja bibliotekspersonal i de svåra frågor de möter vad gäller upphovsrätt, eftersom den genom sitt skydd även begränsar hur bibliotek får tillgängliggöra nyare böcker och andra verk digitalt. Vi lämnar stöd till boksamlingsansvariga kring upphovsrättsliga frågor i samband med tillgängliggörande av samlingarna digitalt.

Hur känns det?
– Det känns klart meningsfullt att bidra till smidigare användning av bibliotekssamlingar för alla!