Salomon Hellman fick stipendium från Svensk biblioteksförening för att åka till Dublin och delta i IFLA:s årliga konferens IFLA WLIC.

Salomon Hellman jobbar på Stockholms stadsbibliotek, med inköp och katalogisering av barn- och ungdomsmedier. Det här är fjärde gången som Hellman deltar i WLIC.

– Det var en lyckad konferens, välarrangerad med en bra mix av intressanta programpunkter. Efter pandemin, då en konferens ställdes in och en annan arrangerades digitalt, kändes det också väldigt trevligt att mötas på plats. Sedan kretsade konferensen ganska mycket kring förtroendekrisen rörande IFLA:s ledning. En del frågetecken rätades ut, samtidigt som nya dök upp, säger Hellman.

Vad var bäst med resan?
– Jag är engagerad i IFLA-sektionen Libraries for Children and Young Adults och en av höjdpunkterna var att äntligen få träffa de kollegor som började i sektionen under pandemin och som jag bara hade sett under videosamtal tidigare. Och så ordnade min sektion flera välbesökta programpunkter, bland annat en i samarbete med sektionen ENSULIB som handlade om hur bibliotek kan inspirera och stötta ungdomar i arbetet för en hållbar framtid.

Vad var det viktigaste du fick med dig?
– I mässhallen presenterade jag en affisch om de riktlinjer för barnbibliotek som min sektion tagit fram. Att samtala med bibliotekarier från hela världen som i sitt arbete har praktisk nytta av riktlinjerna blev för mig en bra illustration av kraften och potentialen i IFLA:s verksamhet. Nu när det stormar kring IFLA:s ledning känns det viktigt att påminna sig om varför organisationen existerar och värdet av internationella idéutbyten inom biblioteksområdet. Vi behöver nu, på alla nivåer inom organisationen, hjälpas åt för att få IFLA på rätt köl igen.