Den 4 november arrangerades 2021 års Svenska Daisykonsortiets SDK-konferens som i år satte läsaren i fokus! Under konferensen fick deltagarna ta del av framtidsspaningar kring ny och spännande teknikutveckling som i framtiden kommer påverka läsaren.

En av talarna var Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening, som talade om läsfrämjande med bland annat föreningens nya rapport ”Läsning på gång!” som bakgrund.

Du pratade bland annat om tillgänglighetsperspektivet på bibliotekens läsfrämjande. Kan du berätta lite mer om det?

– Jag gjorde en kort historisk bakgrund till läsfrämjande, men sedan utgick jag från vår nya rapport ”Läsning på gång!” av Ingela Hofsten och vad man kan utläsa från den om hur fyra olika biblioteks läsfrämjande arbete ser ut om man tar på sig tillgänglighetsglasögon. Förenklat kan man säga att det rör sig om lokal, medier och kommunikation.

Hur ser tillgängligheten ut på biblioteken?

– Det är svårt att säga något generellt om det. Mycket utveckling sker både i löpande arbete och i projektform, men fortfarande återstår också väldigt mycket. Mitt samlade intryck är att folkbiblioteken är något bättre och mer systematiska när det gäller tillgänglighet i verksamhet för barn, unga och äldre men att mer behöver göras för övriga vuxna. Inom skolbiblioteken samverkar man väldigt bra med speciallärare och specialpedagoger.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på din föreläsning?

– Det viktigaste är nog att i allt vardagligt läsfrämjande arbete få in tillgänglighetsaspekten och att ständigt utvärdera tillsammans med användare hur det fungerar. De exempel som jag lyfter från rapporten visar att det kan vara ganska enkla saker att tänka på vid till exempel bokprat.