I år arrangerar Digidelnätverket, där Svensk biblioteksförening ingår, ett spår om digital delaktighet på konferensen Internetdagarna som pågår på Stockholm Waterfront Congress Center just nu.

Digidel-dagen inleds med segmentet ”Från on/off till VR i full fart” där radioprofilen Kjell Eriksson visar delar ur dokumentären ”De bortkopplade” som han för några år sedan gjorde åt UR, där vi får möta några av dem som står utanför det digitala samhället. Kjell Eriksson har ett långvarigt samarbete med Digidelnätverket, och har under flera år dokumenterat det arbete som görs under bland annat eMedborgarveckan och Get online-week.

Vi får sedan lyssna till Ann Wiklund, Claes-Olof Olsson och Elisabet Rundqvist från Digidelnätverket, som var och en på olika vis sammanfattar hur utvecklingen sett ut under de år som nätverket varit aktivt. Bland annat att den hjälp som användarna idag behöver i stor utsträckning gäller komplexa e-tjänster och hur man till exempel skapar elektroniskt id, och inte längre bara ”on/off” på datorn.

Efter en kort paus berättar Pamela Davidsson, statistikchef på IIS, om resultaten från årets undersökning ”Svenskarna och internet”. Bland siffrorna nämns att 73% av befolkningen har mobilt bank-id, en siffra som var 34% för tre år sedan. 66% av befolkningen använder sig av Swish. En av Pamelas rubriker är ”Offline lever vidare”, där det konstateras att 87% av internetanvändarna läser papperstidning, och 88% läser pappersböcker.

Nästa punkt leds av Ida Norberg, Sundsvalls stadsbibliotek, som presenterar en rapport om hur folkbiblioteken arbetar för att öka den digitala delaktigheten. Rapporten är skriven utifrån den enkät som SKL skickat ut till samtliga kommuner, samt djupintervjuer med fem kommunbibliotek. Rapporten visar att 80% av kommunbiblioteken anordnar aktiviteter som syftar till att öka medborgarnas digitala kompetens. Resultaten visar också att de nationella kampanjveckorna drar extra många besökare.
Mer information och hela rapporten på digidel.se (öppnas i nytt fönster)

Under eftermiddagen idag kommer Digidel-spåret att fortsätta med ett segment kring digital kompetens för människor med funktionsnedsättning, och ett möte med fem kommuner som satsat på digitala lärcentra. För er som inte är på plats på Internetdagarna sänds hela dagen live:
Livesändning från Digidel-spåret på SKLs webbplats (öppnas i nytt fönster)