För att ta del av viktiga samhällstjänster, service och utbildning krävs en hög nivå av tekniskt kunnande. Digidelnätverket har idag haft ett möte med digitaliseringsminister Peter Eriksson och fört en diskussion kring behovet av kompetenshöjande insatser för användare av ny teknik och digitala tjänster i samhället.
– Vi fick möjlighet att påtala för ministern att behovet av samordningsinsatser inom området för digital delaktighet är stort. Det räcker inte att satsa på ny teknik och fibertillgång, vi måste också satsa på människorna som ska använda ny teknik och nya tjänster! Han visade också stor förståelse för att det inte bara är tekniken i sig som är viktig, utan också användandet av den. Ministern var också tydlig med att det pågår ett budgetarbete, och att han genom det här mötet fick en bild av vilka initiativ som finns på området, och hur eventuella resurser skulle komma att användas. Det krävs en kompetenshöjande insats, och nationell samordning kring detta. I förlängningen är detta en fråga om vilka som kan och får vara delaktiga i vårt demokratiska samhälle, säger Jenny Poncin, Svensk biblioteksförenings representant i Digidelnätverkets samverkansledning.

Om Digidelnätverket

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Nätverket består av lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag. Nätverket arrangerar årligen två kampanjveckor; Get Online Week och eMedborgarveckan.
Besök Digidelnätverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet