Höstens Mötesplats Profession – Forskning kommer att hållas som en digital konferens 4–5 november. Fullständigt program släpps samtidigt som anmälan öppnar i mitten av september.

Mötesplats Profession – Forskning är konferensen där forskare, praktiker och studenter träffas och delar kunskap och erfarenhet, i år på temat ”Bildning i en digital tid?”. Klart sedan tidigare är de två huvudtalarna Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist, och därtill kommer paperseminarier indelade under fem olika spår. Under våren läste programkommittén alla inkomna abstracts och utsåg de som nu ska utvecklas till papers. Paperseminarierna har delats in i fem olika tematiska spår som deltagarna kan välja emellan.

Konferensen pågår från lunchtid 4 november till tidig eftermiddag 5 november.

Svensk biblioteksförening arrangerar Mötesplats Profession–Forskning 2020 i samarbete med Umeå universitet och Högskolan i Borås.

Till konferenssidan