Kungliga bibliotekets statistik över biblioteksväsendet under 2020 visar på pandemins stora effekter på bibliotekens verksamhet. Stängda eller kraftigt begränsade verksamheter har gett stora effekter på fysiska besök och antalet aktiviteter. Detta visas också i föreningens rapport Biblioteken och pandemin.

Samtidigt visar statistiken att biblioteken på ett imponerande sätt ställt om för att tillgodose människors behov av biblioteksverksamhet. Vi ser framförallt en snabb ökning av utlån av e-böcker, e-resurser på sjukhusbiblioteken och digitala aktivitetstillfällen på högskolebiblioteken. Sammantaget har pandemin påskyndat digitaliseringen av hela biblioteksväsendet, men också visat de svagheter och den bristande likvärdighet som idag råder.

– Det är hög tid för regeringen att komma vidare med utvecklingen av infrastruktur för digital biblioteksutveckling som föreslogs i förslaget till nationell biblioteksstrategi för två år sedan, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Kungliga bibliotekets statistik visar också att utvecklingen för landets skolbibliotek står och stampar eller går åt fel håll. Enligt statistiken är det endast 45 procent av landets grund- och gymnasieelever som har tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

– Det är helt nödvändigt att förslagen i den utredning om skolbibliotek som nu är ute på remiss förverkligas så att vi får en mer jämlik skola och alla elever får tillgång till ett bemannat skolbibliotek, kommenterar Karin Linder.

Här kan du läsa biblioteksstatistik ”Bibliotek 2020”, öppnas i nytt fönster!