Kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har presenterat en satsning på 25 miljoner kronor på region- och folkbiblioteken. Totalt omfattar satsningen 75 miljoner kronor över tre år. Kungliga biblioteket får i uppgift att fördela medlen till den regionala biblioteksverksamheten med syfte att öka den digitala kompetensen och att stärka förmågan till källkritik.
– Vi välkomnar satsningen på ett digitalt kompetenslyft. Det är också positivt att den regionala biblioteksverksamheten som kunskaps- och utvecklingsnav för folkbiblioteken stärks säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Digital satsning på biblioteken för stärkt källkritik (öppnas i nytt fönster)