E-medier på folkbiblioteken, hur ser det ut i landet – har folkbiblioteken rätt förutsättningar för att hinna med i den tekniska utvecklingen?

I poddavsnittet om e-medier på folkbiblioteken redogörs för vad som hänt sedan början av 2010-talet och vilka problem man träffat på.

Avsnittet finns även på Spotify och iTunes.