EBLIDA har, tillsammans med IFLA och Public Libraries 2020, skrivit ett öppet brev till Bulgarien som från och med den 1 januari är ordförandeland inom EU. I brevet lyfter organisationerna de viktigaste frågorna som man gemensamt driver inom EU.

I brevet, riktat till bland andra Bulgariens president Rumen Radev, betonar man frågor som bibliotekens roll i den digitala utvecklingen och digital delaktighet, att biblioteken har högt förtroende bland medborgarna och att biblioteken är till för alla.

Med anledning av att 2018 är det Europeiska kulturarvsåret poängterar man bibliotekens självklara roll inom kulturarvsfrågor och att kultur inte är en fråga om lyx utan ska vara till för alla.

Det arbete som pågår just nu med att anpassa upphovsrätten till den digitala inre marknaden lyfts också som en fråga som EU nu måste ro i hamn. Man förväntar sig också att EU bidrar till en konstruktiv utveckling inom upphovsrättsfrågorna i en global kontext.

Svensk biblioteksförening är medlem i både EBLIDA och IFLA.

Läs brevet i sin helhet (pdf, nytt fönster)