Den 23 juni röstade Storbritannien för att lämna EU. EBLIDA, den paneuropeiska organisationen för att tillvarata bibliotekens intressen, har nu gjort ett uttalande för att visa sitt fortsatta stöd för den brittiska bibliotekssektorn, oavsett förändringar i relationen till EU. I uttalandet nämns frågor som copyright- och andra lagstiftningsfrågor, biblioteksutveckling samt utbildning som områden där EU-lagstiftning även i framtiden kommer att påverka Storbritanniens bibliotek.

Här kan du läsa hela uttalandet!