Efter en betungande tid under pandemin är nu utlåningen från danska folkbibliotek tillbaka på samma nivå som före pandemin.

De danska folkbiblioteken var en av många bibliotek som fick ett tydligt besökstapp under pandemin. Under första kvartalet gjordes 7,8 miljoner från danska bibliotek och den digitala biblioteksportalen Ereolen, att jämföra med 7,4 miljoner under samma tidsperiod 2020. Siffrorna kommer från myndigheten Danmarks statistik, skriver Bogmarkedet, något som även Svensk Bokhandel har rapporterat om.

Sett till endast fysiska utlån steg utlåningen till nästan samma nivå år 2020 – 5,6 miljoner – vilket var en tredubbling mot i fjol, då 1,8 utlån gjordes under första kvartalet.

Sammanlagt nio procent av danskarna besöker fysiska bibliotek.

Detta kan jämföras med svenska siffror där statistik från Kungliga Biblioteket visar att utlåningen av fysiska medier var drygt 58 miljoner under 2021 i Sverige. Det är en minskning med tio miljoner jämfört med hur det såg ut före pandemin. Folkbibliotekens fysiska lån minskade med tretton procent medan högskolebibliotekens utlåning, den ökade med fjorton procent jämfört med 2020. Utlåningen av e-böcker från folkbiblioteken minskade med tio procent, men den utlåningen ökade också med 32 procent under pandemins första år, rapporterar Biblioteksbladet i en artikel om Kungliga Bibliotekets statistiska rapport som släpptes i år, 2022.

I Sverige minskade de fysiska besöken år 2021 med 27 procent jämfört med året innan, även om också fler aktiviteter anordnades.