Skolbiblioteken kan inte ersättas av sporadiska besök på ett folkbibliotek. Därför måste frivillighetsprincipen för skolbibliotek försvinna. Det skriver representanter för Nationella skolbiblioteksgruppen i Altinget idag.

Skolbibliotekarier är experter på medie- och informationskunnighet, vilket innebär att förstå mediers roll i samhället samt kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. Skolbiblioteket ger eleverna och lärarna på skolan en ingång till och hjälp med att söka och sovra i den informationsdjungel som vårt samhälle består av, skriver debattörerna.

Här kan du läsa hela debattartikeln, öppnas i nytt fönster!