Elin Nord blev, efter föreningens årsmöte 2024, invald i Svensk biblioteksförenings styrelse. Vi har ställt ett par frågor till henne.

Hon är bibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek och är teamledare för användarservice på Samhällsvetenskapliga biblioteken. Under sin tid på universitetsbiblioteket har hon främst arbetat med deras biblioteksservice för studenter med läsnedsättning och användarorienterat utvecklings- och förbättringsarbete genom bland annat UX-metoder. Ett av hennes fokusområden har även varit biblioteket som rum och studiemiljö.

– Det känns jätteroligt! Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet av medlemmarna att vara en del av styrelsen, säger Nord.

Innan Nord började i universitetsvärlden arbetade hon på flera olika folkbibliotek i Göteborg.

– Det roligaste jag gjorde då var att tillsammans med Siska Humlesjö utforska på ett lekfullt sätt hur sociala medier kunde användas som ett sätt att arbeta läsfrämjande, säger hon.

Nord berättar att hon har engagerat sig på olika sätt kring biblioteksfrågor som ligger henne nära hjärtat, som tillgänglig läsning, skolbibliotek, läsfrämjande och inte minst framtiden och villkoren för bibliotekarier.

– Just nu är jag ledamot i fackförbundet DIK:s förbundsstyrelse och en del av Nationella skolbiblioteksgruppen, NSG. Jag är också en del av regeringens Läsråd, säger Nord.

Hon är även ordförande i Stolta föräldrar Göteborg, en förening för föräldrar och andra närstående till hbtqi-personer.

– Här i Göteborg är det snart West Pride, så vi har just nu fullt fokus på att förbereda inför våra Pride-aktiviteter, säger hon.

Varför vill du sitta i styrelsen för Svensk biblioteksförening?
– Svensk biblioteksföreningen är en stark kraft och en viktig röst för Sveriges bibliotek. Genom att vara en del av styrelsen hoppas jag kunna bidra till föreningens arbete med att stärka bibliotekens roll i framtiden. 

Berätta om ditt engagemang i styrelsen!
– Snart är det dags för vårt första styrelsemöte, det känns väldigt spännande och kul! Jag ser fram emot att lära känna övriga i styrelsen och arbeta tillsammans med dem. Jag hoppas kunna ta med mig mina erfarenheter och kompetenser in i Svensk biblioteksförenings styrelse och på så vis bidra till det viktiga arbete som föreningen gör.

Är det något annat du vill att medlemmarna ska känna till om dig?
– Musik är det bästa jag vet! Jag älskar att upptäcka ny musik och att gå på spelningar. Jag och min sambo Mikael gör varje år en julkalender i form av en spellista med nya låtar varje dag. Vår bästa jultradition!