Emelie Mellbrand är bibliotekarie på Sahlgrenska universitetssjukhus och sedan Svensk biblioteksförenings årsmöte 2022 även ledamot i styrelsen för regionförening Väst.

– Det känns bra, spännande och mycket nytt.

Hur kommer det sig att du vill engagera dig i regionföreningen?
– Jag tycker det är viktigt att lyfta och representera sjukhusbibliotek och dess verksamhet i ett vidare sammanhang och värna om utbyte av erfarenheter inom professionen.

Vad vill du bidra med som ledamot?
– Jag är så ny i detta sammanhanget så får se lite vad jag på sikt kan bidra med, men hoppas på att bidra med input och utbyte mellan olika typer av bibliotek. Vi har mycket gemensamt som kan leda till intressanta och givande möten.

Vad hoppas du på att regionföreningen ska göra för medlemmarna?
– Anordna olika evenemang och vara ett forum för att dela med sig av erfarenheter, kunskap och verksamhetsutveckling.