Emma Frisk är bibliotekarie på Chalmers tekniska högskola och sedan Svensk biblioteksförenings årsmöte 2022 även styrelseledamot i regionförening Väst.

– Det känns spännande!

Hur kommer det sig att du vill engagera dig i regionföreningen?
– Jag vill lära känna fler bibliotekskollegor i regionen, men ser även engagemanget som en möjlighet att utforska det som är lustfyllt som jag kanske inte hinner med på min arbetsplats.

Vad vill du bidra med som ledamot?
– Jag vill arbeta för att ordna träffar, föreläsningar och workshops som ger föreningens medlemmar nya idéer och tips som kan tillämpas i biblioteksverksamheter runtom i regionen.

Vad hoppas du på att regionföreningen ska göra för medlemmarna?
– Få medlemmarna att lyfta blicken och se vad som förenar oss som bibliotekarier.