Just nu håller Svensk biblioteksförening på att ta fram en rapport om vad som är aktuellt inom läsfrämjande och läsförståelse, både inom och utanför biblioteken.

Rapporten kommer att skrivas av journalisten Ingela Hofsten, som tidigare har skrivit rapporten ”MIK och bibliotek – en lägesrapport” åt föreningen.

– Det känns både som ett spännande och roligt uppdrag. Som frilans jobbar jag ofta med ganska avgränsande uppdrag men här får jag grotta ner mig lite mer i ett ämne. Det är intressant, för under tiden lär jag mig mycket, säger Ingela Hofsten.

Uppdraget går ut på att intervjua både forskare och praktiker inom biblioteksvärlden som har jobbat särskilt med läsförståelse. Forskarna som Ingela Hofsten ska intervjua har olika ingångar inom läsning, både allmänt kring läsförståelse samt läsning kopplat till bibliotek. Forskarna finns på olika platser i landet, och intervjuerna kommer att göras via telefon eller länk.

– Förhoppningsvis kommer jag även att kunna besöka några bibliotek senare i vår, säger Ingela Hofsten.

Rapporten som kommer att heta ”Läsning på gång! Aktuellt om läsning i forskning och bibliotekspraktik” kommer att presenteras vid ett seminarierum under Bokmässan i september.

– Läsfrämjande är en central uppgift för både folkbibliotek och skolbibliotek. Regionbiblioteken är också en viktig kugge. Med rapporten vill vi ge lite mer kunskap kring forskning kring läsning, men också bra exempel från olika typer av bibliotek. Läsfrämjande kan ibland bli en så självklar del av bibliotekens verksamhet att man glömmer att visa vad det verkligen är, så att politiker och andra förstår vad biblioteken bidrar med. Det hoppas vi att rapporten ska hjälpa till med att råda bot på! Säger, Jenny Nilsson, utredare Svensk biblioteksförening.