Svensk biblioteksförening utreder nu folkbibliotekens försämrade ekonomi. En första inblick i arbetet presenteras och diskuteras under Branschdagarna.

Anmäl dig till Branschdagarna

I vår rapport ”Biblioteken och pandemin” som publicerades i vintras framkom det att merparten av landets folkbibliotek ser betydande ekonomiska problem framöver, på grund av oförändrade eller krympande anslag. På sikt riskerar det att göra det omöjligt för biblioteken att uppfylla sitt uppdrag från lagstiftaren och huvudmännen, vilket kommer att leda till försämrad jämlikhet över landet.

Föreningen har anlitat utredaren Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans för att utreda folkbibliotekens ekonomi för vår räkning. Under Branschdagarnas första dag, med temat POLITIKEN, leder moderatorn Isobel Hadley-Kamptz ett samtal om folkbibliotekens framtida ekonomi utifrån den bild som hittills framkommit i utredningsarbetet.

Medverkande:
Åsa Plesner, utredare Tankesmedjan Balans
Markus Lindgren, kommunalråd och ordförande i kulturnämnden (MP), Västerås
Fler medverkande politiker tillkommer.

Åsa Plesner Foto: Severus Tenenbaum
Markus Lindgren Foto: Miljöpartiet
Hur kan vi påverka beslutsfattarna?

Programpunkten följs upp med en valbar workshop under eftermiddagen, som leds av Åsa Plesner tillsammans med Björn Orring, press- och opinionsansvarig på Svensk biblioteksförening.

I workshopen diskuterar vi Åsa Plesners påbörjade granskning av folkbibliotekens ekonomi. Eftersom det är ett pågående arbete vill vi ha input från  dig som deltar, med erfarenheter och exempel från respektive verksamhet. Vi vill också att du som deltar bidrar med dina idéer för hur föreningen och dess medlemmar kan påverka lokala beslutsfattare inför valet 2022.

Anmälningslänk till denna, och andra workshops, kommer att skickas ut via e-post till anmälda deltagare inför konferensen.

Spargrisbild: Markus Steidle från Pixabay