Lotta Haglund, avdelningschef för Avdelningen för Bibliotek, IKT, registratur och arkiv på Gymnastik- och idrottshögskolan, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för internationellt engagemang för att delta på konferensen EAHIL 2024 i Riga.

– Det känns väldigt roligt att ha fått stipendiet, och som en sorts erkännande av mitt långa engagemang för ”healthlibrarianship” i Europa. Jag har känt till att Svensk biblioteksförening har utlyst resestipendier tidigare, men jag har trott att det enbart gällde för IFLA-engagemang. Jag är förstås extra glad att ha fått stipendiet vid första försöket, säger Haglund.

Biblioteket på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är ett av Sverige minsta högskolebibliotek med sammanlagt fem bibliotekarier. Bibliotekets uppdrag är att stötta högskolans kärnverksamhet genom att förvalta och förvärva informationsresurser, förmedla kunskaper och färdigheter kopplat till informationsresurserna och att sprida kunskap om lärosätets vetenskapliga produktion till omvärlden, berättar hon.

– Sedan 2021 är jag ordförande och jag sitter nu mitt fjärde och sista år. Nästa år blir min roll ”Past President”, säger Haglund.

Under konferensveckan i Riga har Haglund, som ordförande, flera plikter som ordförande och medlem i styrelsen i olika roller.

– Vi har ett av årets tre styrelsemöten, ett möte med representanter för våra medlemsländer (”Council”) samt ett årsmöte där sedvanliga årsmötesärenden diskuteras och beslutas. Föreningens ordförande brukar också ha en roll i konferensens öppnande och avslutande. I år kommer jag också att dela ut stipendier för deltagande i konferensen till ett antal medlemmar och ett särskilt pris – EAHIL Award – till en person som har bidragit mycket till föreningen genom åren. Utöver plikterna som ordförande ser jag väldigt mycket fram emot att få ta del av innehållet, särskilt inom temat ”Librarians as change agents”, men också inom öppen vetenskap och ”visibility and strategic presence”. Det är ett späckat program där jag kommer att få svårt att välja, svarar Haglund.

Vad ser du mest fram emot med resan?
– Första gången jag deltog i en EAHIL-konferens var 1994 i Oslo, och det har blivit många sedan dess, om än inte varje år. Att träffa nya och gamla kollegor är en av höjdpunkterna på varje konferens. Det ska också bli spännande att få se Lettlands nationalbibliotek där konferensen äger rum, säger Haglund.