Årets mottagare av Carl von Linné-, Elsa Beskow- och Nils Holgersson-plaketterna kommer att få ta emot helt nydesignade skulpturer, signerade glaskonstnärerna Erika Kristofersson Bredberg och Ammy Olofsson som tillsammans driver Glasbolaget. Erika Kristofersson Bredberg berättar här om arbetet bakom konstverken.

På bilden syns illustrationerna till respektive pris, tryckta på glasskivor som kommer att ingå i de färdiga konstverken.

Hur har det varit att jobba fram de här tre priserna?
– Redan från början när vi fick den här förfrågan från er pratade vi om att använda glasets egenskaper för att göra priserna mer levande. Priser i glas kan lätt bli massiva pjäser som kan kännas tunga. Hur de här priserna är formgivna ska visa mottagaren att ”det här får du för att du har gjort något jäkligt bra, och det ska du vara stolt över”. Vi har försökt fånga känslan i respektive kategori och gjort priserna olika, men de hänger också ihop genom att alla tre visuellt kan relateras till sidor i en bok.

Vad är det svåraste med att arbeta med glas?
– Det krävs erfarenhet av olika tekniker för att veta vad som är möjligt, vilket gör att det ibland är en utmaning att förverkliga en idé. Det fungerar ju inte som lera, för glaset är levande – när jag plockar ut det ur ugnen är det 1000 grader, och innan det blir 600 grader ska jag bestämma mig för hur det ska se ut. Oftast så måste man testa sig fram för att få den rätta känslan, vilket kan ta ett tag. Och det är svårt att få fram på papper hur man har tänkt, så jag skissar oftast direkt i glaset.

Vilka tekniker har ni använt för plakettpriserna?
– I ett av priserna har vi bara använt planglas som vi skurit ut och använt för att bygga flera lager, men vi har också format varmt glas och jobbat med olika färger för att skapa en känsla av djup. Som ett sista steg har vi bränt in illustrationer i glaset, en för varje priskategori.

De färdiga skulpturerna kommer att delas ut vid prisceremonin för Sveriges biblioteks utmärkelser på Stockholms stadsbibliotek den 16 november.