Svensk biblioteksförening delar årligen ut nio fina utmärkelser till bibliotekspersonal, författare och illustratörer. Du som är medlem i föreningen kan nu anmäla intresse att ingå i någon av våra jurygrupper. Totalt finns det tio platser lediga, och vi behöver din intresseanmälan senast 20 december.

Collijnpriset

Collijnpriset går till den eller de studenter som skrivit föregående års bästa uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap, av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling.

Till Collijnprisjuryn söker vi två nya ledamöter, för en period på tre år vardera. Uppdraget förutsätter djupa insikter i såväl de vetenskapliga bibliotekens verksamhet som en bred vetenskaplig kompetens.
Läs mer och anmäl intresse för uppdraget i Collijnprisjuryn

Bengt Hjelmqvists pris

Priset delas ut för enastående insatser på folkbiblioteksområdet.

Till juryn som utser Bengt Hjelmqvists pris söker vi två nya ledamöter, som båda utses för en period om tre år. Den som är intresserad förutsätts ha god kännedom om folkbiblioteksverksamhet.
Läs mer och anmäl intresse för uppdraget i juryn för Bengt Hjelmqvists pris

Plakettpriserna

Det är en och samma jury som utser vinnarna av Carl von Linné-, Elsa Beskow-, och Nils Holgersson-plaketterna, till upphovspersonerna bakom föregående års bästa barn- och ungdomslitteratur.

Till denna jury söker vi tre nya ledamöter. Den som är intresserad ska vara verksam inom biblioteksverksamhet för barn och unga.
Läs mer och anmäl intresse för uppdraget i plakettprisjuryn

Aniarapriset

Priset ges till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och skall i första hand gälla ett enstaka verk som publicerats närmast föregående år, men kan även tilldelas en författare för dennes samlade produktion. Vi söker två nya ledamöter för en period på tre år.
Läs mer och anmäl intresse för uppdraget i Aniaraprisjuryn

Greta Renborgs pris

Priset tilldelas årligen ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring, eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda.

Till denna jury söker vi nu en ny ledamot för en period på tre år. Den som anmäler intresse ska vara bibliotekarie och yrkesverksam inom området.
Läs mer och anmäl intresse för uppdraget i juryn för Greta Renborgs pris