Studerar du till bibliotekarie eller kanske är du nyutexaminerad bibliotekarie? Just nu söker Expertnätverket för studenter och nya bibliotekarier 1-2 personer som vill vara med i styrgruppen.

Nätverket syftar till att skapa ett forum där studerade och nya bibliotekarier kan mötas för att utbyta erfarenheter och stötta varandra i början av arbetslivet.

Här kan du läsa mer om Expertnätverket för studenter och nya bibliotekarier, öppnas i nytt fönster!

Vill du vara med får du gärna maila till karin.lundin@mau.se

För att vara med i ett nätverk behöver du, eller din institution, vara medlem i Svensk biblioteksförening.
Bli medlem