Länsbiblioteket i Västerbotten (LB) och Umeå universitetsbibliotek (UmUB) fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd och pengarna användes för projektet Ett klick bort. Projektet Ett klick bort, är alltså ett samarbete mellan Länsbiblioteket i Västerbotten  och Umeå universitetsbibliotek och har syftat till att dels stärka det regionala engagemanget, dels pröva nya sätt att samverka vad gäller urval av och tillgång till material inför digitalisering. Projektet har haft både en prövande och utvärderande ambition.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att urval styrda av institutioner själva kan skilja sig mycket mot vad enskilda användare eller användargrupper utanför bibliotek efterfrågar.

Både Länsbiblioteket och Umeå universitetsbibliotek har sedan tidigare arbetat med andra institutioner inom regionen men har genom projektet velat fördjupa det, inte minst för att bättre veta vad andra institutioner och aktörer tycker att de ska prioritera av de resurser som har en regional anknytning. De har också velat se vilka initiativ inom digitaliseringsområdet som finns och om de kan vara en tillgång för detta. Ett exempel här, från UmUB, är digitaliseringen av bibliografin Övre Norrland i litteraturen, som på Länsbiblioteket i Västerbottens önskan utfördes vid UmUB.

– Vi har vidare med projektet velat marknadsföra våra digitaliseringsfunktioner i Övre Norrland med avsikt att skapa framtida digitaliseringssamarbeten och kunna finnas till som en resurs både kompetensmässigt och som utförare.

Här kan du läsa om projektet i sin helhet (pdf), öppnas i nytt fönster.