Sverige har länge saknat en nationell bibliotekspolitik.

Nuvarande bibliotekslag är en ramlag som endast pekar ut de övergripande målsättningarna och prioriterade områdena för biblioteken. Vi ser därför fram emot att regeringen fastställer en nationell strategi för det samlade biblioteksväsendet. Det behövs en tydlig färdriktning med konkreta åtgärder så att biblioteken ges bättre förutsättningar att vara en kraft för förändring för individen och samhället. I föreningens remissvar utvecklar vi resonemangen om såväl de övergripande målsättningarna som de konkreta reformförslagen i förslaget.

Remissvar nationell biblioteksstrategi (pdf, öppnas i nytt fönster)