Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco och debattör inom klimatområdet, har skrivit en ny bok om hur vi ska rädda klimatet – med hjälp av de sju dödssynderna. Dagen innan boken släpps deltar han i vår digitala konferens på temat hållbara samhällen och bibliotek.

Vi kan inte gå tillbaka till hur det var före coronakrisen, säger du. Vilken är din vision?
– Återstarten av samhället och ekonomin när vi lämnar pandemitiden bakom oss är ett unikt tillfälle att göra om och göra rätt. Nu kommer stimulansen att vara grön och i linje med de klimat- och hållbarhetsmål Sverige med sin klimatlag, EU med sin gröna giv och hela världen med Parisavtalet enats om. Då har vi i alla fall haft någon nytta av den fruktansvärda tid vi nu gått igenom.

Coronakrisen har gjort oss vana vid att anpassa vårt beteende, och vana vid att hur vi ska anpassa oss ska beslutas av myndigheterna. Är detta något som kan appliceras på klimatfrågan, på ett konkret sätt?
– Regeringen och myndigheterna lämnade mycket av besluten till oss som medborgare, vi fick själva ta ansvar men med tydliga signaler om vad som kan göra stor skillnad. Vi visade då att vi är beredda till stora förändringar snabbt, om vi bara kan se värdet – på samma sätt ska vi hantera klimatfrågan! Det är ett stort skifte mot tidigare, där politiken ofta styrt i detalj, med detaljstyrning i form av skatt på en viss typ av påsar och premie för en viss typ av cyklar, men där hur vi själva kan göra skillnad och hur vi själva gynnas har varit höljt i dunkel.

Då har vi i alla fall haft någon nytta av den fruktansvärda tid vi nu gått igenom.

Att gå över mer till digitala möten till exempel, hur hållbart är det egentligen? Digital teknik är ju enormt energikrävande?
– Jämfört med att resa över dagen för en konferens i andra ändan av landet är det mycket effektivare att koppla upp sig, både ur klimatsynpunkt och när det gäller hur mycket man hinner med på en arbetsdag. Efter corona kommer vi att vilja fortsätta hålla många möten och seminarier på detta vis, men för att det ska vara klimatsmart måste vi se till att elen är grön inte bara i det egna uttaget utan också i den tjänst vi använder. Och för att dra ner på serverbehovet kan vi nöja oss med ljud för det mesta – så spännande att titta på är vi inte!

Din nya bok ”Klimatsynda!” handlar bl a om att omställningen till en hållbar livsstil ska vara ”lustfylld och lönsam”. Hur ska det gå till tänker du?
– Vi har appellerat till människors godhet och osjälviskhet i klimatfrågan; vi ska uppoffra oss för isbjörnars och framtida generationers skull. När nu klimatarbetet måste gå mycket snabbare och involvera långt fler, behöver vi hitta personliga drivkrafter – och de finns där. Den som har en cool elbil lyckas bättre på tinder än den med en fossil-SUV, den som har pengarna i förnybart och effektivt får bättre avkastning än den som satsar på kol och olja.

Foto: Volante

Läs mer om Hållbara samhällen och bibliotek – Live från Malmö och anmäl dig till konferensen