Den 9 juni är det EU-val i Sverige. Inför valet har Europas biblioteksorganisationer presenterat ett gemensamt manifest: ”Bibliotek för en hållbar framtid”. Nu finns manifestet tillgängligt på svenska och du som arbetar på och med bibliotek kan använda det i ditt arbete.

Manifestet kan användas på flera nivåer, från att sätta biblioteksfrågor på den politiska agendan till att användas som underlag för interna diskussioner om verksamhet och strategiska frågor. Manifestet kan också kommuniceras ut mot allmänheten i form av program och evenemang, samt uppmärksamma att bibliotek är viktigta i ett demokratiskt samhälle.

Manifestet på svenska

Läs den svenska översättningen av manifestet här. Manifestet är reviderat av Svensk biblioteksförening. Översättning av Henrik Harr.

Här kan du även läsa manifestet på engelska.

Manifestet består av fem punkter:

  • Bibliotek garanterar likvärd tillgång: Gör det möjligt för bibliotek att erbjuda alla tillgång till kultur och utbildning, och på så sätt leverera ett rättigheternas Europa.
  • Bibliotek stöttar livskraftiga demokratier: Gör det möjligt för bibliotek att leva upp till sin potential som ytor för civil handlingskraft så att de kan leverera ett demokratiskt Europa.
  • Bibliotek driver inkluderande innovation: Gör det möjligt för bibliotek att utgöra ryggraden i inkluderande och effektiva system för öppen vetenskap så att de kan leverera ett innovativt Europa.
  • Biblioteken tryggar Europas minne: Gör det möjligt för biblioteken att bevara och ge tillgång till vårt kulturarv så att de kan leverera ett Europa som informeras av, och kan bygga vidare på, sitt förflutna.
  • Biblioteken driver global utveckling: Gör det möjligt för bibliotek i partnerländer att lära sig och frodas så att de kan leverera en säkrare värld med starkare europeiskt inflytande.