IFLA arbetar med att ta fram en global vision för hela biblioteksfältet. För att göra det har man samlat representanter från olika länders nationella biblioteksföreningar och nationella bibliotek. Fem workshops fördelade över världsdelarna har hållits och nu avslutas turnén med en för Europa i Madrid 5-6 juli.

Svensk biblioteksförening finns på plats. Ett intensivt arbete med representanter från 30-40 europeiska länder om de utmaningar samhället står inför och hur biblioteken kan bidra. Resultaten kommer att presenteras i slutet av 2017 och kommer under hösten att kompletteras med nationella workshops.

– Det är spännande att få så många europeiska perspektiv på vad biblioteken kan spela för roll i framtiden. Sen gäller det att vi alla gör verkstad av visionen och kommer framåt, säger Jenny Nilsson, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.