Verksamheten i Expertnätverket Agenda 2030 upphör nu, då nätverket står utan styrgrupp.

Nätverket som har fokus på hur biblioteken kan arbeta med Agenda 2030 och de globala målen har funnits sedan i början av maj 2019.

– Vi har arbetat med en del frågor och delat erfarenheter på lokal nivå. Vi har även fått inblick i det globala arbetet genom IFLA:s Library Map of the World. Frågorna är fortfarande viktiga men det går ju att arbeta vidare med dem i andra forum, till exempel expertnätverken för IFLA och för folkbibliotekschefer, säger Karolina Andersdotter som är en av initiativtagarna till att starta nätverket.

Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas intresse och engagemang och handlar om erfarenhetsbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. Som medlem i Svensk biblioteksförening är du välkommen att ingå i våra expertnätverk.