Expertnätverket för företagsservice på bibliotek läggs ner.

Ett försök gjordes att på nytt starta upp nätverket förra året, som då hade varit inaktivt en period, men tyvärr har inte tillräckligt med intresse funnits för att driva det vidare.

– Nätverket startades upp i fjol och vi hade en träff i november, men eftersom vi inte fått ihop en styrgrupp läggs nätverket nu ner. Det är tråkigt så klart, eftersom intresset för immaterialrätt ökar, och tittar man internationellt så är det inte alls ovanligt att bibliotek har den här typen av service. I Storbritannien, för att ta ett exempel, finns ett stort nätverk av lokala bibliotek som erbjuder företagsservice. Får se om det i framtiden görs ett nytt försök med nätverket och vi på PRVs bibliotek svarar alltid på frågor om immaterialrätt om något bibliotek är intresserad, säger JanOle Nordgaard som var kontaktperson för nätverket.

Expertnätverket ville vara ett stöd för alla bibliotek som arbetar med målgruppen nyföretagare och småföretagare. Nätverket arbetade med alla frågor som rör medieplanering, informationsförsörjning och aktiviteter riktade till småföretagare och nyföretagare ute på Sveriges folkbibliotek.

Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas intresse och engagemang och handlar om erfarenhetsbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. Som medlem i Svensk biblioteksförening är du välkommen att ingå i våra expertnätverk.