Alexander Viktorsson, student från Linnéuniversitetet, har skrivit sin kandidatuppsats om folkbibliotekens marknadsföring; metoder och omständigheter. Vi har ställt ett par frågor till honom.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur marknadsföringen av folkbiblioteken utförs.

– Jag valde ämnet folkbibliotekens marknadsföring för att det intresserar mig. Specifikt då jag uppskattar biblioteken och litteratur, något jag har gjort i hela mitt liv, men trots det så har jag sett väldigt lite av deras marknadsföring och jag ville undersöka möjliga anledningar, säger Viktorsson.

Han har undersökt hur omständigheterna för olika folkbiblioteks marknadsföring ser ut och sedan granskat deras marknadsföringsprocess från start till mål och eventuell uppföljning. Slutligen har Viktorsson jämfört resultaten av undersökningen från de olika folkbiblioteken för att bedöma om det finns några intressanta likheter och skillnader kring deras marknadsföring. Han har i sin uppsats utgått från följande frågor:

1. Hur förbereder sig folkbiblioteken för att marknadsföra och vilka omständigheter påverkar förberedelserna?
2. Hur marknadsför folkbiblioteken sig själva?
3. Vad framkommer när man jämför folkbibliotekens marknadsföring med varandra?

– Jag tycker det är viktigt att undersöka detta för att se om marknadsföringen faktiskt funkar, om folk hör talas om vad biblioteken gör för dem.

Metod

Viktorsson frågade flera anställda på folkbibliotek över hela Sverige om hur de arbetade med marknadsföring och sedan jämförde han deras metoder och möjligheter för att se hur de jobbar.

– Jag fann att marknadsföringen såg väldigt olika ut mellan de olika biblioteken, möjligen beroende på resurser och vägledning. Jag blev förvånad över hur extrem skillnaden var mellan olika biblioteks marknadsföring. Vissa bibliotek hade inte budget för marknadsföring och för andra var den nästan oändlig, säger Viktorsson.

Utmaningar

Han säger att han hade en föreställning av att bibliotekens marknadsföring främst nådde ut till de besökare som redan var aktiva i sin kontakt med biblioteken och han fann att de biblioteken som har en jämförelsevis begränsad marknadsföring tydde på detta.

– Det har varit intressant att se hur olika det kan se ut bland folkbibliotekens marknadsföring och en del av mig undrar om det finns en definitiv anledning till detta och om det kan förbättras, säger Viktorsson.

Alexander Viktorsson är 29 år gammal, och kommer inom en snar framtid att få sin bibliotekarieexamen med förhoppningen att snart jobba på ett av Norrbottens folkbibliotek.

Här kan du läsa hela uppsatsen.