En av huvudpunkterna på Forskardagen 6 december är doktorand Farzaneh Karegars föreläsning “Truth or dare?” om den ojämna kampen mellan stora datainsamlande företag och individen. Hennes studie visar att användarna har ett stort behov av kunskapsutveckling kring hantering av personlig information på internet.

Farzaneh och hennes kollegor har arbetat fram verktyget Data track som hjälper användare att ladda ned och redigera personlig data från till exempel Facebook. Verktyget har också använts i en studie om personers uppfattningar angående personliga data. Studien visade att få vet hur deras data samlas in, används och delas – och hur man som användare kan kontrollera detta. Många användare har också svårt att förstå skillnaden mellan data sparad lokalt på den egna datorn och data sparad externt på internet, berättar Farzaneh Karegar i en intervju med Karlstad universitet.

Farzaneh Karegar är doktorand vid institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet. Hon föddes i Iran och har en kandidatexamen från University of Tehran och en magisterexamen från Shahid Beheshti University, båda inom datateknik. Nu doktorerar hon i Karlstad och är medarbetare i forskargruppen Privacy and Security Group (PriSec) och fokuserar på integritetsfrågor och identitetshanteringssystem.

2016 blev hon som en av 62 personer i hela världen utvald att delta i Google Summit om Web Application Security, och i september i år fick hon som huvudförfattare till ”Assessments of a Cloud-Based Data Wallet for Personal Identity Management” motta priset för Best Paper på den topprankade konferensen ISD, Information Systems Development 2017.

Farzaneh Karegar föreläser kl 11.15 på Forskardagen den 6 december – en heldag om digital integritet.
Forskardagen

Läs mer om Farzaneh Karegar på Karlstads universitets hemsida:

Om Farzaneh Karegar (nytt fönster, på engelska)

Få har koll på personlig data på nätet (nytt fönster)

Studenter från Karlstads universitet på Google Summit (nytt fönster)

Utmärkelse för bästa papper på topprankad konferens (nytt fönster)