Under Biblioteksdagarna 2017 finns det möjlighet att gå på studiebesök hos skolbiblioteket i Växjö. Maria Björn kommer att berätta om sitt ”raison d’être” som skolbibliotekarie och ge en inblick i hur skolbibliotekarien kan göra skillnad – för skolan, för undervisningen, för individen – på olika plan och ur olika aspekter.

– Skolbiblioteksverksamheten på Bäckaslövskolan vilar stadigt på en rutin med halvklassbesök för alla klasser varje vecka och verksamheten grundar sig i en biblioteksplan som avspeglar skolans styrdokument. Men vardagsarbetet är i ständig förändring beroende på vad som är aktuellt i den stora och den lilla världen, så verksamheten är flexibel. Genom handfasta exempel vill jag visa på möjliga vägar att engagera eleverna i läsande, reflekterande vardag och få upp ögonen för sin egen inre värld, säger Maria Björn.

2014 blev Växjös skolbibliotek utsedda till årets skolbibliotek – alla skolbibliotek i Växjö tillsammans, i samarbete med folkbiblioteket. Utmärkelsen var en bekräftelse på ett gott arbete som pågått under flera år.

– Biblioteksdagarna är ett härligt sammanhang att ingå i! Tänk att under flera dagar få möjlighet att inspireras och suga i sig ny kunskap kring det jag tycker är viktigt och vill lära mig mer om! Jag hoppas också kunna bidra med detsamma och ser fram emot att byta erfarenheter i engagerade samtal, säger Maria.

Till programmet

Till anmälan