Årets upplaga av Internetdagarna 23–24 november blir en digital konferens. Vår utredare Karin Martinsson har läst programmet och är särskilt upprymd över en av huvudtalarna.

När jag läste igenom årets program lät jag höra ett litet skri av glädje; Kate Darling medverkar som en av årets huvudtalare! Dr Darling, som har en examen i juridik, är verksam vid MIT Media Lab där hon forskar om hur den ökade robotiseringen kommer att förändra vår värld. Med sin bakgrund inom intellektuell immaterialrätt är hon dessutom politisk rådgivare till the director för MIT Media Lab. Kate Darling har skrivit, och skrivits om, i så skilda tidskrifter som The New Yorker, Wired och amerikanska Vogue. Hon lyckas göra sin forskning intressant och nå ut till en allmänhet, vilket är en anledning till att jag började följa hennes arbete en gång i tiden (när jag läste om henne i Vogue). Jag har höga förväntningar på hennes keynote och vad hon har att säga om och när robotarna tar över.

Medier, makt och farligt medborgarskap

Svensk biblioteksförening medverkar under konferensens första dag, som en del av det nystartade MIK-nätverket, i spåret ”Medier, makt och farligt medborgarskap”. Bland mycket annat kan jag till exempel tipsa om att lyssna till Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, som deltar i ett panelsamtal om hur artificiell intelligens påverkar vår bild av verkligheten.

Ett annat intressant spår är ”Du, vi och digitaliseringen – skulle inte allt bli enklare?” under konferensens andra dag. Bakom det spåret står bland annat Digitalt först med användaren i fokus. Den röda tråden i spåret är empati med användaren och man riktar sig till alla som ger digital support, utbildar och folkbildar om digital kompetens inom offentlig sektor.

Karin Martinsson
utredare bland annat med fokus på digitalisering och digitalitet