Lars Ilshammar, historiker och före detta biträdande riksbibliotekarie, har fått Svensk biblioteksförenings stipendium för att delta i IFLA:s årliga konferens IFLA WLIC, som i år äger rum i Rotterdam, Holland.

Hur känns det att ha fått stipendiet?
– Det känns väldigt bra, och faktiskt nödvändigt för att kunna delta på WLIC, att få stipendiet eftersom jag numera inte längre är knuten till någon institution.

Vad har du för förväntningar på konferensen?
– Jag tror att det finns ett stort uppdämt behov från hela biblioteksvärlden av att mötas personligen igen efter alla digitala möten under pandemin. Sedan har jag också förväntningar på att IFLA ska ha lyckats reda ut sina interna problem så att organisationen nu kan gå vidare. WLIC blir förhoppningsvis ett bevis på det.

Vad ser du mest fram emot under konferensen?
– Först och främst ser jag fram emot att möta mina kollegor i National Libraries Section igen. Jag ser också fram emot den ”open session” om nationalbibliotekens användning av artificiell intelligens som vi, National Libraries Standing Committee inom IFLA, anordnar.

Läs mer om konferensen på IFLA WLIC:s webbplats, länk öppnas i ny flik.