I dagarna släppte Barnombudsmannen (BO) sin årliga rapport, i år med rubriken ”Dom tror att dom vet bättre”. Rapporten presenterades vid ett webbseminarium tillsammans med ansvarig minister Åsa Lindhagen. Vår utredare Jenny Nilsson följde seminariet.

BO beskrev årets rapport som en nollmätning av hur läget var för barn som rättighetsbärare 2019, året innan FN:s barnkonvention blev del i svensk lag. För att avläsa läget har BO gjort tre typer av kartläggningar: en genomgång av domar gällande barn och hur man där bland annat har tagit tillvara barnets bästa, en enkätundersökning bland vuxna om Barnkonventionen, och en undersökning bland barn.

– För biblioteken är det intressant att se hur pass liten kunskapen är bland både barn och vuxna när det gäller Barnkonventionen. Både folk- och skolbibliotek har jobbat med information kring konventionen i många år och då kanske främst riktat till barnen. Barnen har i undersökningen ofta bättre kunskaper än vuxna. Det är de vuxna som är ansvarsbärare för barnens rättigheter, och kanske särskilt folkbiblioteken skulle kunna fundera över hur man kan nå ut till den vuxna allmänheten med information? För att uttrycka det lite förenklat är det minst lika viktigt att nå de äldre herrarna i tidningshörnan med kunskaper om Barnkonventionen som att nå barnen själva, säger Jenny Nilsson.

Läs hela Barnombudsmannens rapport här

Bild lånad från Barnombudsmannen. Illustration: Christina Heitmann