På Malmö universitetsbibliotek visas lärosätets aktuella forskning upp i utställningsform i Forskarnas galleri. I maj håller biblioteket en workshop om forskningskommunikation.

Utställningarna skapas i samarbete mellan bibliotek och forskare och visas på Orkanenbiblioteket. Syftet med utställningarna är att ge möjligheter för biblioteksbesökare att lära sig mer om den forskning som pågår på lärosätet. Genom projektet undersöks också en ny roll för en curator-bibliotekarie, biblioteket som den trovärdiga platsen och besökarna som kunskapsproducenter. Den som vill är också välkommen att komma med idéer om nya utställningar.

22–23 maj anordnas en workshop med bland annat inspirationsföreläsningar och en konkret 5-stegsmodell från idé till vernissage.

Mer information och länk till anmälan i vår kalender:
Workshop om forskningskommunikation

Foto: Malmö universitet